شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی های مناقصه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي فراخوان تجدیدشده شماره 01/1401/ف فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی(NSX) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي کيفي و انتخاب پيمانکاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالی انفورماتیک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط (تولید و ارایه رایانه های غیر Main Frame یا شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی) به منظور دعوت به شرکت در مناقصه با موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی(NSX) ، با شرایط مندرج در اسناد پیوست فراخوان اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و نسبت به دریافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات لازم اقدام و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 30/05/1401 پاکات پیشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ارائه خدمات ﻣﺸﺎوره نظارت کارگاهی بر احداث نیروگاه اضطراری موتور گازسوز 15 مگاواتی" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 05/06/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 26/05/1401 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/12 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " بهره‌برداری، سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ترانسفورماتورهای پست‌های 20/230 کیلو ولت گل‌گهر و 33/230 کیلوولت پرورش و تامین برق مورد نیاز و مطمئن کارخانجات و مجتمع" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو یا انتقال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای سابقه بهره‌برداری یا تعمیرات پست‌های برق 230 کیلوولت یا بالاتر و یا شرکت های دارای قرارداد بهره برداری از خطوط تولید زنجیره فولاد با ارزش سالیانه بیش از 5،000،000،000،000 ریال (پنج هزار میلیارد ریال) واگذار نماید. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 30/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 23/05/1401 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عیناً مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه متقاضیان حضور در مناقصه عمومي شماره 1401/19/ع با موضوع " ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری (دوربین های مداربسته ) " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12به روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 (ساعت 9 الي 14) در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است الحاقیه های اسناد مناقصه (در صورت وجود) از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مناقصه عمومي شماره 24/1401/ع تأمین (هفتاد هزار ) 70،000 تن سنگ آهن شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از طریق تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرايط خریداری نماید. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 30/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت در ارتباط با مناقصه با موضوع "خدمات طراحی مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب و راه اندازی تجهيزات بصورت توأم (EPC) یک دستگاه آسانسور برای ساختمان HPGR ناحیه بلین کارخانه خط چهار فراوری شرکت معدني و صنعتي گل گهر " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 (ساعت 9 الی 14) در محــل دفتر كميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. همچنین الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه (پاسخ به سوالات) به پیوست ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع آب مجتمع " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 3 در رشته آب و فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 30/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه مورخ 24/05/1401 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي تجدید شده(نوبت سوم) شماره 05/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "انجام تدوین و طراحی SDS مواد شیمیایی " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 19/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عاليه و كارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصلاح خطوط تولید" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي» و یا گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «كانه آرايي و فرآوري مواد» از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 23/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 15/05/1401 مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سنگ شکنی شماره ۲ گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین " خود را بصورت EPC از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/05/23در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تامین اقلام پروژه هاي آبرساني و اجرای 100 متر پایپ جکینگ 1200 میلیمتر" خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/05/23در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12مقرر شده است و الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" ارائه خدمات مهندسي، خاكبرداري، حمل، خاكريزي، تسطيح، كوبش و تامين تراكم جهت اصلاح، تقويت و آب بند نمودن ديواره هاي غربی و شرقي و جنوبی حوضچه باطله جدید خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره" خود را واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 22/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 12/05/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. ضمنأ فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/04 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اجرای بخشی از فرآیند صندوق درمان " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت واجد شرايط و دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 22/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 12/05/1401 مقرر شده است. ضمنأ فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/05/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " بازسازی یک دستگاه کامیون ولوو مدل FM440 آتش نشانی و تجهيز دو دستگاه كاميون باری به كاميون آتش نشاني مطابق با استاندارد و تجهيز يك دستگاه كاميون باری ولوو مدل FM460 به كاميون امداد و نجات" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 23/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 09/05/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری (دوربین های مداربسته ) " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه"طراحی، تأمین ،ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی منوریل 5 تن به همراه اجرای مسیر مربوطه و اصلاحات سازه ای مورد نیاز درناحیه ی سپراتورهای خشک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن" خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05مقرر شده است و الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/26 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" عمليات بارگيري محصولات از انبار، حمل و تخليه آنها در كشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای مجوز تخليه و بارگيري از امور شركتهاي اداره بنادر و دريانوردي اسکله شهید رجایی با اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 09/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 02/05/1401 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسکله شهید رجایی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/26 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد " راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنلاین کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی " را از طریق برگزاری استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعلام به نشانی الکترونیکی WWW.GEG.IR اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی کیفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسمت مناقصه-مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 05/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي تجدید شده(نوبت دوم) شماره 05/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "انجام تدوین و طراحی SDS مواد شیمیایی " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 02/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي فراخوان شماره 01/1401/ف فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی(NSX) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي کيفي و انتخاب پيمانکاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالی انفورماتیک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط (تولید و ارایه رایانه های غیر Main Frame یا شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی) به منظور دعوت به شرکت در مناقصه با موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی(NSX) ، با شرایط مندرج در اسناد پیوست فراخوان اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و نسبت به دریافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات لازم اقدام و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 02/05/1401 پاکات پیشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " خدمات طراحی مهندسي، تأمين تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره" مجتمع خود را بصورت توأم (EPC) از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 15/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 02/05/1401 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي(تجدید نوبت اول) شماره 04/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 26/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/15 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/04/13 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مناقصه عمومي شماره17/1401/ع شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکه " مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 02/05/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 20/04/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد.دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اجرای بخشی از فرآیند صندوق درمان " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت واجد شرايط و دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/04/25در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16مقرر شده است. ضمنأ فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت، جهت حضور در مناقصه با موضوع "اجرای طرح جامع برق رساني " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1401/04/12به روز شنبه مورخ 1401/04/25 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است الحاقیه های اسناد مناقصه (در صورت وجود) از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/04/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" ارائه خدمات مهندسي، خاكبرداري، حمل، خاكريزي، تسطيح، كوبش و تامين تراكم جهت اصلاح، تقويت و آب بند نمودن ديواره هاي غربی و شرقي و جنوبی حوضچه باطله جدید خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره" خود را واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1401/04/20در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/04/14مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد " راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنلاین کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی " را از طریق برگزاری استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعلام به نشانی الکترونیکی WWW.GEG.IR اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی کیفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسمت مناقصه-مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 15/04/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت های مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهي‌نامه صلاحيت خدمات مشاوره با رتبه یک در گروه معدن تخصص «کانه آرایی و فراوری مواد » از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، جهت شرکت در مناقصه عمومی شركت معدني و صنعتي گل گهر با موضوع " ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار EPC احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالیانه 100 کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طلای سرکهنو میرجاوه(سیاه جنگل)" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05به روز شنبه مورخ 1401/04/18در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/04/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي تجدید شده(نوبت اول) شماره 05/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "انجام تدوین و طراحی SDS مواد شیمیایی " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 12/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/31 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" عمليات بارگيري محصولات از انبار، حمل و تخليه آنها در كشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای مجوز تخليه و بارگيري از امور شركتهاي اداره بنادر و دريانوردي اسکله شهید رجایی با اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 12/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یک شنبه مورخ 05/04/1401 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسکله شهید رجایی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عاليه و كارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصلاح خطوط تولید " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي» و یا گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «كانه آرايي و فرآوري مواد» از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 12/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً جلسه پرسش و پاسخ روز یک شنبه مورخ 05/04/1401 مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/29 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي شماره 04/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 08/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" انجام عملیات حفاری پودری به روش (RC) در محدوه‌های اکتشافی واقع در استان سیستان و بلوچستان " را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل 3 در رشته کاوش های زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 12/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً مناقصه گران می توانند در روز یکشنبه مورخ 05/04/1401 از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند. همچنین جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 08/04/1401 در محل دفتر تهران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد اجرای "طرح جامع برق رساني " خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه تأييد صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 12/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 04/04/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار EPC احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالیانه 100 کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طلای سرکهنو میرجاوه(سیاه جنگل)" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت خدمات مشاوره با رتبه یک در گروه معدن تخصص «کانه آرایی و فراوری مواد » از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 05/04/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي (تجدید شده نوبت اول) شماره 03/401/س شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دار