شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شركت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قرادادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.

شركت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قرادادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاريخ 1400/02/16 تا تاریخ 1400/02/26 پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

 

دانلود فراخوان:

/Uploads/files/news/فراخوان_جذب_نیرو_اردیبهشت_1400.pdf

 

دانلود کتابچه معرفی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

/Uploads/files/news/کتابچه_معرفی_گل_گهر_3597.pdf

 

دانلود لیست منابع آزمون:

http://geg.ir/Uploads/files/news/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c.jpg

لینک ثبت نام:

http://azmoon.geg.ir