شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

ادامه خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

شرکت معد ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

...

اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده

با سلام

احتراماً پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/02 در خصوص افزایش سرمایه شرکت گل گهر از 100 به 200 هزار میلیارد ریال به اطلاع سهامداران محترم می رساند به منظور پرداخت مبلغ حق تقدم مذکور می توانند به روش های ذیل پرداخت نمایند:

1- مراجعه به شعب بانک سپه در سراسر کشور و واریز وجه با شناسه پرداخت (کدملی/ شناسه ملی سهامدار)

2- جهت پرداخت الکترونیکی مبلغ حق تقدم های افزایش سرمایه از طریق پرتال سهامداران به لینک زیر مراجعه نمایید

http://stock.geg.ir/Home/Login?ReturnUrl=%2F

3- جهت پرداخت الکترونیکی (صرفا سهامداران حقیقی) با استفاده از نرم افزار همراه بورس از طریق لینک زیر

https:/hamrahbours.ir

آگهی پذیره نویسـی

آگهی پذیره نویسـی

ادامه خبر

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1400/12/02

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  مورخ 1400/12/02

ادامه خبر

مجوز ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره  DPM-IOP-99A-226  مورخ 1399/12/12 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/2 ...

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر میرساند وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران از طریق سیستم آنلاین بانک سپه از تاریخ 1400/06/27 قابل پرداخت می باشد لذا سهامداران حقیقی میتوانند از تاریخ مذکور با همراه داشتن کارت ملی به شعبات بانک سپه در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام نمایند و سهامداران حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبدها با اعلام شماره حساب بانکی(شبا) به همراه آگهی آخرین تغییرات و مجوز فعالیت به شماره فکس 88977288-021 یا به آدرس تهر ...

نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-99A-226 مورخ  1399/12/12 در ...

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام

برنامه زمان بندی